راه پله ها به عنوان عناصر مهم و چشمگیری در فضای ساختمان ها به شمار می آیند. آنها علاوه بر ارتباط دادن طبقات یک ساختمان به یکدیگر میتوانند فضای موردنظرتان را ذخیره کنند.

اگر شما نیز از فضای کم منزل خود ناراضی هستید این ویدئو را از دست ندهید. در اینجا ایده هایی براه راه پله های جمع و جور که باعث هرچه بیشتر ذخیره کردن فضای خانه میشود را مشاهد می کنید