یک طراحی منحصر به فرد و خاص می تواند منجر به طراحی یک پله شناور شود. پله شناور با وصل کردن نرده به یک دیوار یا راهرو پله در یک طرف ایجاد می شوند و از هیچ سمت دیگری پشتیبانی نمی شوند. مواد محبوب مورد استفاده در پله های شناور عبارت اند از: چوب،سنگ و  شیشه. راه پله فلزی شناور انتخاب مناسبی برای خانه های معاصر است.

در این ویدئو چند نمونه از این پله هارا مشاهده می کنید.