راه پله تک محور باکس با ورق 8میل

راه پله تک محور را میتوان سبک جدیدی از پله های مارپیچی قلمداد کرد که تمام قسمت هایش را تنها یک محور نگه میدارد