استحکام و زیبایی مخصوصاً در فرم های جذاب از خصوصیات این نوع پله هاست.
پله ی ورق به پله هایی گغته می شود که برای ساخت آنها از محورهای (شمشیری) ورق استفاده می شود ، که به چندین مدل تقسیم می شود :

۱٫پله ی شمشیری ورق ساده
پله ی ورق ضخیم
پله ی محور وسط باکس
پله تک محور کنسولی
حداقل فضای مورد نیاز برای اجرای این نوع پله ها ۲۴۰ سانتی متر در ۲۴۰ سانتی متر می باشد.