برای بالا بردن استحکام هر چه بیشتر پله شما نیاز به دو محور برای پله تان دارید این محورها می توان از متریال فلزی مثل ورق های آهنی یا استیل و یا از پروفیل های آهن و استیل باشد همچنین می توان محورهای این چله ها تماما از چوب یا روکش چوبی باشد.

همخوانی محور های پله با کف پله و نوع پله که چوبی یا فلزی باشد بسیار مخم و قابل تامل است.