این نوع پله به نوبه ی خود استحکام بالا و زیبایی خاصی دارد.
در ضمن ضخیم و حجیم شدن دو شمشیری طرفین نسبت به پله ی شمشیری ساده به زیبایی این مدل می افزاید.
پله های ورق ضخیم نسبت به شمشیری ساده بالاتر می باشد.