این نوع #راه_پله ها قابل ساخت با ورق هایی با ضخامت های مختلف است که متناسب با فضای #ساختمان شما و کاربرد آن متغیر می باشد.
قیمت #پله های ورق ساده از بقیه ی مدل های این دسته بندی مناسب تر است.
پله ی ورق ساده در هر سمت پله یک محور یا شمشیری ورق دارد