حفاظ ها از قدیم برای امنیت بیشتر ساختمان مورد استفاده بودند ولی با طراحی حفاظ هایی جدید بسیاری از مشکلات کرفرمایان رفع و رجو شد .
حفاظ هایی که با دارا بودن امنیت فوق الاده دارای زیبایی خاص و بروز اند.
این حفاظ های غیر قابل نفوذ به دو دسته با طراحی های اندکی متفاوت به نام های شاخ گوزنی و بوته ای نام گزاری شده اند.

 

گالری پیدا نشد !