سازه های این پله ها و محاسبات لازم برای پله های مستقیم کنسولی از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوان علی رغم زیبایی خاص و جذابیت مورد انتظار مشتریان از استحکام پله ها کاسته نشود.

این پله ها را می توانیم به گونه ای برایتان طراحی و اجرا کنیم که نورپردازی در آن باعث تغییر و زیبایی چند برابر ساختمانتن باشد

خاطر نشان شود پله های کنسولی مستقیم مد نظر ساختمان هایی با طراحی خاص است و در بسیاری از ساختمان ها جواب نمیدهد پس باید قبل از مرحله ظریف کاری ساختمان با مهندسین ما مشورت های لازم را انجام دهید.